Kilka słów o nas

Traktatus Group to firma skupiająca doświadczonych mediatorów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze mediacji i negocjacji. Jako nieprzypadkowa organizacja mamy świadomość, że pracujemy w wymagającej branży, która stwarza konieczność indywidualnego podejścia do klienta. Podstawą naszej działalności jest budowa pozytywnych, opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z otoczeniem w którym działamy.

Jako wiarygodna organizacja, wykonując swoje zadania szczególnie dbamy o przestrzeganie przepisów prawa i wszelkich norm społecznych. Poprzez swoje działania pragniemy stworzyć indywidualny kodeks profesjonalnych zachowań będący jednocześnie kodeksem etycznym. Naszą pracę traktujemy jako wyzwanie, a nasze obowiązki zawsze mają najwyższy priorytet. Pracujemy w sposób innowacyjny i konkurencyjny, działając w twoim imieniu i dla twojego dobra.